Alle kennis en ervaring over HR en gedragsverandering die we hebben opgedaan de afgelopen jaren, bundelen we samen om vervolgens toe te passen in maatwerk trainingen en workshops. Dat kan zowel op medewerker- als op managementniveau, afhankelijk van de behoefte. De trainingen zijn gericht op gedragsverandering, communicatie- en sociale vaardigheden. Alle trainingen en/of workshops worden op maat en behoefte van de klant samengesteld, enkele voorbeelden hiervan zijn:

Leiderschap

Dit is een op maat gemaakte training of workshop met verschillende theorieën en oefeningen. Denk hierbij aan het meer inzicht krijgen in jezelf als leider/manager, beter inzicht in het gedrag van je medewerkers, het leren motiveren van je medewerkers en het verbeteren van je gespreksvaardigheidstechnieken in je rol als leidinggevende (zoals feedback geven, voeren van functioneringsgesprekken, coachtechnieken)

Coach vaardigheden

De workshop is bedoeld voor managers en/of medewerkers die naast hun huidige rol, basis vaardigheden willen begrijpen en toepassing rondom het coachen van collega’s. Naast coachmethoden en technieken, zal tevens gekeken worden naar jezelf als coach. Omdat je als coach zelf het instrument bent, is een goed zelfinzicht nodig, om een ander te coachen.

Assertiviteit

Deze workshop is voor medewerkers die zich willen ontwikkelen in assertiviteit. De deelnemers leren middels oefeningen beter op te komen voor zijn of haar eigen wensen en leren grenzen te stellen met respect voor de wensen van de ander. Communicatie vaardigheden, zowel verbaal als non-verbaal, zijn tevens onderdelen die aan de orde zullen komen.

Feedback

In deze workshop worden de deelnemers getraind om op een constructieve manier feedback te geven en te ontvangen. Daarnaast gaat het ook over communicatieve vaardigheden zoals luisteren en vragen stellen. Tevens wordt gebruik gemaakt van verschillende modellen zoals het Johari Venster, McClelland en DiSC. Maar vooral wordt er veel geoefend met elkaar om feedback en inzicht te krijgen.

Recruitment

Deze workshop is voor managers en/of medewerkers die betrokken zijn bij het recruitment proces. Naast een stuk theorie over recruitment zoals valkuilen in sollicitatiegesprekken, wordt er ook geoefend met gespreksvaardigheidstechnieken met NLP-invloeden. Tevens sluiten we op een later moment, indien gewenst, aan bij een aantal sollicitatiegesprekken om praktijktips en adviezen te geven n.a.v. het gevoerde gesprek.