Wij geven graag advies en ondersteuning over uiteenlopende HR vraagstukken. Dit kan ondersteuning bij de dagelijkse HR vragen zijn tot aan opbouw of professionalisering van een professionele HR afdeling. Greenfieldshrm biedt maatwerk op onder andere de volgende diensten:

Operationele vraagstukken:

Hierbij kunt u denken aan het opstellen van arbeidscontracten, het schrijven van een personeelshandboek met up-to-date wetgeving en huisregels, het realiseren van passende functiebeschrijvingen of het opzetten van goede personeelsdossiers.

Strategische vraagstukken en veranderprocessen:

Wij adviseren en helpen ook bij het opstellen van een heldere HR-strategie. Wat wil de organisatie precies bereiken en wat zijn daarbij belangrijke kernwaarden en doelen? HR-beleid heeft veel impact op de interne en externe organisatie. Graag adviseren wij over een passend HR-beleid dat het organisatiebeleid goed ondersteund. Vervolgens kunnen we ook helpen met zaken als het opzetten van performance management, functies beschrijven en deze waarderen of het opbouwen van een salarisstructuur etc.

Internationaal HR-beleid:

Naast HR ervaring in Nederland hebben we ervaring met het uitzetten van beleid op groepsniveau binnen organisaties. Dit kan binnen Europa (en Zwitserland) zijn, maar ook wereldwijd. We hebben veel ervaring opgedaan in Duitsland in het opzetten van HR beleid en daarom is de Duitse taal, cultuur en wetgeving ons niet vreemd. Tevens zijn we ervaren in het uitwisselen van personeel binnen internationale organisaties. We bieden advies bij deze uitzendingen van personeel (Expats, Assignments). We ondersteunen en coördineren bij vragen omtrent contracten, verzekeringen, belastingen en lokale wetgeving.

Werving en Selectie:

We springen snel bij indien er een functie vacant is. Van vacaturetekst tot aanname. We doen of het gehele traject of een gedeelte van de werving en selectie, afhankelijk van uw behoefte.

Casemanagement bij (dreigend) verzuim:

Of het nu gaat om advies bij dreigend verzuim (preventief) of om begeleiding/re-integratie tijdens ziekteverzuim van uw medewerker, met onze adviserende en coachende vaardigheden en kennis van de Wet Verbetering Poortwachter helpen wij u en uw medewerkers het proces zo goed mogelijk te verlopen. Waarbij we het verzuimdossier up-to-date houden en het verzuim (en dus de hoge kosten) in de organisatie helpen terug te dringen.