Mensen begeleiden bij hun ontwikkeling en of loopbaan is onze passie. We bieden coaching en coachtrajecten aan voor medewerkers, managers en particulieren.

Coaching kan iemand helpen efficiënter te werken zowel in zijn/haar werk als in de privésituatie. Voorbeelden van coaching zijn loopbaancoaching, (preventieve) begeleiding bij verzuim of het doorbreken van belemmerende denk- en gedragspatronen. Wij zijn professioneel opgeleid tot coach en NOBCO geaccrediteerd. Omdat ieder persoon en coachtraject uniek is en kunnen er verschillende methodieken toegepast worden. Samen kijken we welke het beste bij de jou en het traject passen. Afhankelijk van het vraagstuk en de behoefte zetten we naast allerlei interventies en methodes zowel TMA als DiSC in om gedrag, persoonlijkheid en talent inzichtelijk te krijgen.

Greenfields-HRM-Claudia-Sandra_LR
GREENFIELSHRM-7499

Persoonlijk Coachingstraject

Samen maken we jouw coachvraag helder en we gaan in gesprek over jouw successen en belemmeringen. Met ons ga je op zoek naar manieren om grip te krijgen op je eigen handelen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Je krijgt inzicht in jouw (belemmerende) overtuigingen, sterke en minder sterke kanten. Gemiddeld duurt een coachtraject drie tot acht sessies. Vanzelfsprekend kunnen we onze coachtrajecten aanpassen aan jouw specifieke wensen. Bijvoorbeeld door het traject te combineren met tussentijds telefonisch contact, e-coaching of met één van onze workshops.

Voor de start van een coachtraject vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats. Met een intakegesprek krijgen we gezamenlijk inzichtelijk welke vraag, probleem of ontwikkelwens er bij u leeft. Soms is er net dat zetje nodig, een bevestiging van een idee. Of dat ene inzicht dat deuren opent, waardoor je weer verder kunt, zoals bij een probleem, een twijfel of een dreigend conflict. Wij vinden het belangrijk dat je een goed gevoel krijgt bij onze manier van coachen en dat dit bij je past. Als er een match is dan kunnen we samen een traject aangaan.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is een activerende begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe uitdaging of baan, of bij disfunctioneren in de huidige functie. Vragen als: “Wat wil ik en wat kan ik? Waar liggen interesses en talenten en welke functie past daarbij? zullen hierbij aan bod komen.