Coachtrajecten op maat

Naast maatwerk HR-dienstverlening, bieden we coachtrajecten aan op maat ontwikkeld of als product voor medewerkers en managers in het bedrijfsleven. Coaching is een middel om mensen te helpen bij hun (versnelde) beweging via een bepaald traject. Coaching kan iemand helpen efficiënter te werken zowel in werk als privé. Voorbeelden van coaching zijn loopbaancoaching, (preventieve) begeleiding bij verzuim of het doorbreken van belemmerende denk- en gedragspatronen. Wij zijn professioneel opgeleid tot coach en NOBCO gecertificeerd. Afhankelijk van het vraagstuk en de behoefte zetten we naast allerlei interventies en methodes, ook DiSC- en/of de Big5 test in, om gedrag en persoonlijkheid inzichtelijk te krijgen.

Persoonlijk Coachingstraject

Afhankelijk van de coachvraag worden verschillende modellen en interventies toegepast. Voorbeelden zijn model van Bateson, Johari Venster, Kwadranten van Ofman, DiSC.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is een activerende begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe uitdaging of baan, of bij disfunctioneren in de huidige functie. Vragen als: “Wat wil ik en wat kan ik? Waar liggen interesses en talenten? En welke functie past daarbij. Hoe vind ik vervolgens de juiste baan?” Zullen hierbij aan bod komen.

Persoonlijke Coachtrajecten

Samen met ons ga je op zoek naar manieren om grip op je eigen handelen te krijgen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Je krijgt inzicht in jouw sterke en minder sterke kanten. Je leert de mindere te accepteren en de sterke te vergroten. Zo worden er krachtbronnen aangeboord die altijd al in je zaten, maar nu gebruikt kunnen worden om jouw doelen te bereiken. Gemiddeld duurt een coachtraject zo’n 3 tot 8 sessies. Vanzelfsprekend kunnen we onze coachtrajecten helemaal aanpassen aan jouw specifieke wensen. Bijvoorbeeld door het traject te combineren met tussentijds telefonisch contact, e-coaching of met één van onze workshops

Intakegesprek

Voor de start van een coachtraject vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats. Met een intakegesprek krijgen we gezamenlijk inzichtelijk welke vraag, probleem of ontwikkelwens er bij u leeft. Soms is er net dat zetje nodig, een bevestiging van een idee. Of dat ene inzicht dat deuren opent, waardoor je weer verder kunt, zoals bij een probleem, een twijfel of een dreigend conflict. Wij vinden het belangrijk dat je een goed gevoel krijgt bij onze manier van coachen en dat dit bij je past. Als er een match is dan kunnen we samen een traject aangaan. Een intakegesprek is kosteloos, wanneer een coaching traject wordt opgestart. Kosten voor een eenmalige intake zijn 40 Euro.